Trefwoordenlijst

A
Aars: door kringspieren gesloten uitmonding van het darmkanaal, waardoor de onverteerde spijsresten het lichaam verlaten
synoniem: anus, aarsopening

Adoptie: aanneming, m.n. als kind

Aids: (afkorting van acquired immune deficiency syndrome) dodelijke, besmettelijke ziekte die de afweer aantast

Aidslijder: iemand die lijdt aan aids

Anaal: van of betrekking hebbend op de anus

Anale seks: seks met betrekking tot de anus

Anticonceptie: voorkoming van zwangerschap
synoniem: contraceptie, geboortebeperking

Anticonceptiemiddel: voorbehoedmiddel

Anus: aars

B
Biseksualiteit: het biseksueel-zijn
synoniem: tweegeslachtelijkheid

Biseksueel: persoon die op beide geslachten valt, geslachtelijk aangetrokken tot beide seksen

C
Coming out: het voor het eerst uitkomen voor iets, m.n. voor homoseksuele geaardheid

Commitment: verbondenheid

D
Donorinseminatie: techniek om zwanger te worden voor vrouwen die moeilijk zwanger kunnen worden

E
Eigenheid: eigen karakter -eigenaardigheid -individualiteit -zelfstandige vorm van eigen -identiteit

Erectie: het hard en groter worden en overeind staan van de penis

Erotiek: het geheel der verschijnselen en gevoelens van de zinnelijke liefde

Erotisch: op de erotiek betrekking hebbend of daarvan vervuld
synoniem: zinnenprikkelend

Erotische voorkeur: op erotiek betrekking hebbende voorkeur

F
Flikker: homoseksuele man

Fysieke intimiteit: intiem zijn op lichamelijk vlak

FIS: de fundamentalistische moslimbeweging

G
GAP: gay affirmative psychology: homovriendelijke hulpverlening

Gay: homoseksuele man

Gay scene: groepering bij homo's waarin de modieuze, in het oog springende gebeurtenissen plaatsvinden

Geaardheid: gesteldheid - aard, inborst - seksuele voorkeur

Gender: het geheel van sociale en culturele kenmerken van een sekse

Genderverhouding: verhouding tussen de seksen

Genetica: erfelijkheidsleer

Genetisch: met betrekking tot de genen

Geslachtsgenoten: personen van het zelfde geslacht

GOK: Gelijke Onderwijskansen

Groepsdruk: sociale dwang binnen een groep waardoor iem tot bep. gedrag kan vervallen

H
Heteromannen: heteroseksuele mannen

Heteroseksualiteit: seksuele gerichtheid op personen van het andere geslacht

Heteroseksueel: betrekking hebbend of gericht op het andere geslacht
antoniem: homoseksueel

Holebi: persoon die op iemand van hetzelfde geslacht valt

Homo: afkorting van homoseksueel (afkorting van: homo`s, lesbiennnes en bi-jongeren)

Homo-emancipatie: emancipatie van de homo

Homogeen: overal gelijk van aard

Homojongen: een homoseksuele jongen

Homopaar: een homoseksueel paar

Homoseksualiteit: seksuele gerichtheid op personen van hetzelfde geslacht

Homoseksueel: persoon met seksuele gerichtheid op personen van hetzelfde geslacht, met seksuele gevoelens voor leden vh eigen geslacht; homofiel

HIV: human immunodeficiency virus (virus dat het menselijke afweersysteem aantast, de veroorzaker van aids)

I
Inseminatie: kunstmatige bevruchting zonder seksueel contact

Intiem: diep in iemands binnenste gelegen
synoniem: innig

Intimiteit: het intiem-zijn
synoniem: innigheid, vertrouwelijkheid

IPOTH:

Islam: de godsdienst van de volgelingen van de leer van Mohammed

J

K
Kontneuken: geslachtsgemeenschap bedrijven door de penis in de anus van de partner te brengen

Kuisheid: seksuele reinheid, hetzij ongereptheid of het zich bewust onthouden van geslachtsverkeer
synoniem: pudiciteit

L
Lesbienne: lesbische vrouw

Lesbisch: bij vrouwen homoseksueel

Lesbo: lesbienne

Lesbopaar: een paar homoseksuele vrouwen

M
Maagd: man of vrouw die nog geen geslachtsgemeenschap heeft gehad

Maagdelijkheid: het maagd-zijn
synoniem: virginiteit

Mietje: homoseksuele man

N
Nichten: homoseksuelen

Nichtenbar: bar die een trefpunt van homoseksuelen is
synoniem: homobar

Nichterigheid: als vrouwelijk of althans onmannelijk beschouwd gedrag dat met homoseksualiteit wordt geassocieerd

O
Outing: bekendmaking van seksuele geaardheid

Orgasme: volle seksuele bevrediging

P
Pederast: volwassen man die een voorkeur heeft voor seksueel verkeer met jongens

Penetreren: binnendringen (penis in vagina of anus)

Proefbuisbevruchting: techniek om zwanger te worden

Q

R

S
SAD-schorerstichting: het landelijk expertisecentrum voor homospecifieke hulpverlening, diensverlening en preventie. De hulpverleners zelf zijn homoseksueel

Seks: seksuele gemeenschap hebben met iemand

Sekse: natuurlijk geslacht

Sekspraktijken: vreemde, duistere, dubieuze, vuile, illegale praktijken met betrekking tot seks

Seksualiteit: opgesplitst zijn in geslachten

Seksuele behoeften: behoeften naar seksueel contact en/of gedrag

Seksuologie: leer van de seksualiteit, van het normale en het gestoorde geslachtsleven van de mens en de daaraan verbonden vraagstukken

Seropositieven: positieve reactie vertonend op een serum; (m.n.) besmet met aidsvirus

Sodomie: tegennatuurlijke bevrediging van de geslachtsdrift, t.w. geslachtelijke omgang tussen mens en dier

Stereotypering: het isoleren van één eigenschap uit een verzameling van eigenschappen en het voorstellen van die eigenschap als representatief voor de hele verzameling

Sterilisatie: techniek om niet meer zwanger te geraken

T
TCH: transculturele hulpverlening

Travestie: verkleding, vooral als een persoon van de andere sekse

Tule: mannelijke homoseksueel (met de connotatie: de vrouwelijke rol vervullend), mannelijke prostitué, travestiet

U
Urning: homoseksuele man

V
Verwijfd: onmannelijke zwakheid, flauwheid, wekelijkheid

W
Watje: lullig kereltje
synoniem: doetje, koekje, schuimpje, mietje, slappeling

X

Y

Z

Bron: http://www.vandale.nl/vandale/opzoeken/woordenboek/

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License