Lynn Raes

"Een Vlaamse game-industrie? Het lijkt een contradictie maar ze bestaat. In Vlaanderen werden in 2006 voor 150 miljoen euro aan games verkocht. M et de consoleverkoop
erbij gaat het over een jaaromzet van meer dan 200 miljoen euro."
(VIWTA, dossier 14, p.5.)

Referentie dossier jongeren en gaming:
WYDOOGHE B. Dossier 14, jongeren en gaming, internet,Vlaams Parlement, Brussel,(http://www.cjsm.vlaanderen.be/e-cultuur/downloads/dossier_jongeren_en_gaming_viwta.pdf)

klik hier voor publicatie

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License