Jolien Rigole

"Een vlaamse game-industrie? Het lijkt een contradictie maar ze bestaat. In vlaanderen werden in 2006 voor 150 miljoen euro aan games verkocht. Met de consoleverkoop erbij gaat het over een jaaromzet van meer dan 200 miljoen euro." (Viwta, dossier 14, p.5)

referentie citaat:
WYDOOGHE B. dossier jongeren en gaming viwta, Katho-Ipsoc, Kortrijk

klik hier voor de publicatie

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License