Gerelateerde onderwerpen

Op deze pagina vind je onderwerpen die we kunnen linken aan Holebi's.

Adoptie bij Holebi's

Vroeger mochten holebi's geen kinderen adopteren. Als holebi's toch een kind wilden omzeilden ze de wet door dat maar 1 persoon adopteerde. Zo was er dan ook maar 1 juridische vader. Dit wordt duidelijk in het volgende filmpje

Video Telefacts: Adoption by same-sex couples


In 2006 wordt er uiteindelijk een wet gestemd waardoor holebikoppels kinderen kunnen adopteren van zowel binnen- als buitenland.
Meer informatie daar over vind je in het volgende artikel:

Hoe zit het in ons land? Het Nieuwsblad 01/12/2009
http://www.nieuwsblad.be/article/detail.aspx?articleid=GSA2J3CB1


Franse rechtbank spreekt zich uit voor adoptie door homo's
Een Franse rechtbank heeft vandaag geoordeeld dat een lesbische vrouw een kind mag adopteren. Het is de eerste keer dat in Frankrijk een homoseksueel dit recht krijgt.

De uitspraak van de burgerlijke rechtbank in Besançon is een overwinning voor de 48-jarige lerares Emmanuelle B., die al elf jaar lang een juridische strijd voert voor Franse en Europese rechtbanken. De rechtbank van Besançon annuleerde twee eerdere beslissingen van de regionale administratie die adoptie niet toestonden.

Procedure opstarten
De rechtbank van het departement Jura liet weten dat ze de uitspraak zou volgen, wat de weg opent voor Emmanuelle B. en haar vriendin om een adoptieprocedure op te starten.

In januari 2008 bracht de vrouw haar zaak voor het Europese Hof van de Rechten van de Mens, dat oordeelde dat Frankrijk schuldig was aan illegale discriminatie door haar te weigeren een kind te laten adopteren.

Het Hof in Straatsburg meende dat haar homoseksualiteit "als niet expliciet, dan minstens impliciet" leidde tot de weigering van haar vraag tot adoptie, en stelde dat Frankrijk de Europese Mensenrechtenconventie schond door adoptie door een lesbische anders te beoordelen dan mocht het om een heteroseksueel persoon gaan. (dpa/eb)

10/11/09 20u01

Bron: http://www.demorgen.be/dm/nl/990/Buitenland/article/detail/1027815/2009/11/10/Franse-rechtbank-spreekt-zich-uit-voor-adoptie-door-homo-s.dhtml


Homoseksualiteit en jongeren

"Homo!"- Koppen (19/02/09)

Hoe denken jongeren écht over homoseksualiteit? En wat vinden ze van twee jongens die staan te kussen. Koppen stelt die vragen aan jongens en meisjes uit het Damiaaninstituut in Aarschot. En wat we daar te horen krijgen is eerlijk, maar bevestigt ook de verontrustende resultaten van een KUL-onderzoek.
Je hebt het homohuwelijk, je hebt homoadoptie, maar spijtig genoeg heb je ook nog homofobie. In middelbare scholen zou daar zelfs een opflakkering van zijn, blijkt uit het onderzoek. Meer dan de helft van de jongens tussen 16 en 18 jaar vertonen homofoob gedrag. Niek, 16 en homo, merkt dat ook. "Het zijn meestal jongens die pesten. Ze hebben schrik dat ik verliefd op hen word."


Allochtone Holebi's

Autochtone holebi's is al lang geen taboe meer, maar allochtone holebi's wel. In vele culturen wordt het nog altijd niet toegelaten.
Meer informatie vind je in de folder hieronder:

http://www.rosadoc.be/pdf/factsheets/nr36.pdf


Debat Over Homoseksualiteit

Uit het programma Pauw&witteman, een debat over homoseksualiteit: is homoseksualiteit een aangeboren stoornis? link met het artikel: 'Een gen voor Homoseksualiteit?'


Homoseksualiteit vaak taboe op de werkvloer

Het Journaal - 16/12/08


Is homoseksualiteit een keuze?


Antihomoseksueel geweld

Als ze maar van me afblijven, een onderzoek naar antihomoseksueelgeweld in Amsterdam. Meer informatie en cijfers vindt je in volgend bestand:
http://dare.uva.nl/document/131511

Filmpje: hier kunt u kijken naar een nieuwsbericht van een Nederlandse zender At5 over het toenemende antihomogeweld


Homo-evenementen

De gay parade is één van de bekenste evenementen in de holebiwereld

Ook hebben holebi's hun eigen discotheek.
http://www.redandblue.be/


Yasmine betekende enorm veel voor holebis

http://www.youtube.com/watch?v=xzibUweoi8w


Homohuwelijken

"Aantal Homohuwelijken sterk toegenomen" - Het Belang van Limburg (04/12/09)
Op deze onderstaande link vind je een kort artikeltje over de stijging van het homohuwelijk in 2009
http://www.hbvl.be/nieuws/binnenland/aid884313/aantal-homohuwelijken-sterk-toegenomen.aspx

Bij ons in België is het homohuwelijk gelukkig al toegestaan maar blijkbaar is dat in vele landen nog niet zo. Zo is er in Amerika zelf verschillende wetgeving over de homohuwelijken in verschillende staten. In de ene staat mag het wel en in de andere niet.


"New York verwerpt Homohuwelijk" - De Morgen (02/12/09)
http://www.demorgen.be/dm/nl/990/Buitenland/article/detail/1037075/2009/12/02/New-York-verwerpt-homohuwelijk.dhtml


"Gemeenteraad Washington DC keurt homohuwelijk goed" - De Morgen (15/12/09)
http://www.demorgen.be/dm/nl/990/Buitenland/article/detail/1042528/2009/12/15/Gemeenteraad-Washington-DC-keurt-homohuwelijk-goed.dhtml


Eén huwelijk op 40 is holebi-trouw

In de eerste helft van 2009 is één huwelijk op 40 een holebi-huwelijk. Als deze trend zich voortzet, is dat een sterke toename vergeleken met voorgaande jaren, waar het gemiddelde de laatste drie jaar rond 1.100 per jaar schommelde. Dat leidt Open Vld-senatrice Ann Somers af uit cijfers die ze van de minister van Binnenlandse Zaken kreeg.

41.352 tegenover 942
In de eerste helft van 2009 waren er 41.352 hetero- tegen 942 holebi-huwelijken. Bij dat laatste ging het om 490 huwelijken tussen homo's en 452 tussen lesbiennes. Sinds oktober 2004 zijn ook huwelijken van mensen met hetzelfde geslacht mogelijk met een buitenlandse partner. In het eerste semester van 2009 ging het om 208 huwelijken.

Evolutie
Met 942 holebi-huwelijken in een half jaar, lijkt 2009 in de lijn van 2003 te liggen, toen holebi-huwelijken mogelijk werden. Toen telde men 1.708 huwelijken. De jaren nadien schommelde het aantal tussen 1.027 in 2005 en 1.150 in 2007.

Pesterijen en discriminatie
Voor Somers betekent dit niet dat alles rozengeur en maneschijn is: "Zolang er sprake blijft van pesterijen, impliciete tegenkanting of pure discriminatie, is de strijd niet gestreden. Uit recent onderzoek is nog gebleken dat jongeren uitgesproken negatieve meningen hebben over holebi's".

Meer scheidingen bij hetero's
Het aantal echtscheidingen lag bij de hetero's relatief hoger dan bij holebi's: 32.596 tegen 211. Dat betekent dat in de eerste helft van 2009 er tegen vijf huwelijken, vier echtscheidingen tussen partners van verschillend geslacht werden opgetekend. Bij holebi's telt men iets meer dan één scheiding op vijf huwelijken. (belga/lb)
03/12/09 20u11


Holebi's kunnen niet worden bekeerd

Voor wie nog twijfels had: homoseksuelen en lesbiennes kunnen hun seksuele oriëntatie niet vrijwillig veranderen. Tot die conclusie komt de American Psychological Association aan de hand van een synthese van meer dan 80 verschillende studies.

Een aantal -vaak conservatief religieuze- organisaties beweert via de zogenaamde reparatieve therapie holebi's opnieuw te kunnen programmeren tot hetero's. De APA zegt nu dat die zogenaamde therapieën niet werken en raadt psychologen dan ook hun holebi-klanten er ver weg van te houden. De enige resultaten die de APA kon vaststellen was ‘dat bepaalde studies suggereren dat holebi's leerden hun homoseksuele gevoelens te negeren'.

Maar de meeste van deze behandelingen hebben ernstige gevolgen: patiënten verlaten de sessies vaak in depressieve toestand, vervuld van afschuw voor zichzelf of met zelfmoordgedachten.

Toch toont de American Psychological Association ook begrip voor de religieuze kant van de zaak. Om het conflict tussen godsdienst en seksuele geaardheid te reduceren kunnen therapeuten hun homoseksuele patiënten alternatieven aanbieden als het celibaat of kunnen ze een kerk vinden die homo's accepteert.

Seculaire therapeuten moeten accepteren dat sommige patiëneten het geloof boven hun seksualiteit zullen kiezen, aldus hoofdonderzoekster Judith Glassgold.

Bron:http://www.express.be/joker/nl/platdujour/holebis-kunnen-niet-worden-bekeerd/112095.htm


HIV

_Bekende Vlamingen tegen vooroordelen hiv_
Nieuws
Omdat discriminatie van mensen met hiv problematisch blijft, lanceert Sensoa opnieuw de solidariteitscampagne “Sluit hiv uit, niet wie seropositief is”. Zes BV’s (oftewel Bekende Vlamingen) geven de campagne een gezicht : Roel Vanderstukken, Freek Braeckman, Véronique De Kock, Elodie Ouedraogo, Brahim en Sofie Engelen dagen op affiches het publiek uit.

Hoe zou je reageren mocht één van deze Bekende Vlamingen seropositief zijn? “Zou je me nog in de ogen kijken?” vraagt Roel, Elodie vraagt zich af om je om haar heen zou lopen en Freek of je hem anders zou bekijken? Ook de televisiespot met Francesca Vanthielen wordt hernomen. De vragen van de BV’s alluderen op de reden van hun bekendheid, maar kaderen ook het problematische van relaties voor mensen met hiv.

Volgens Sensoa krijgen elke dag in België gemiddeld drie mensen te horen dat ze drager zijn van hiv. Het virus raakt vooral mensen uit de actieve bevolkingsgroep van 20 tot 45 jaar. Taboes, vooroordelen en onjuiste of onvolledige informatie over het besmettingsrisico en de toekomstperspectieven voor mensen met hiv kunnen leiden tot angst, onzekerheid, onbegrip en afwijzing. Uit de resultaten van de laatste Gezondheidsenquête uit 2004 blijkt dat in Vlaanderen 74% van de bevolking “één of meerdere discriminatoire houdingen tegenover seropositieve personen heeft”. Concreet betekent dit dat zij minstens één discriminerende uitspraak beaamden. Het gaat dan over geen maaltijd willen gebruiken samen met een seropositief persoon of de kinderen niet in gezelschap willen laten van een seropositief persoon (kinderoppas, andere seropositieve kinderen). Of men gaat ermee akkoord dat een werkgever een werknemer mag ontslaan omwille van het feit dat hij of zij besmet is met hiv. Of men vindt dat als een van de collega’s seropositief is, zij daarvan, zelfs zonder diens toestemming, op de hoogte moeten worden gebracht.

Mensen met hiv proberen hun infectie dan ook vaak zo lang mogelijk verborgen te houden voor anderen. Uit onderzoek van Sensoa bij seropositieven blijkt dat slechts drie procent hun diagnose aan iedereen kenbaar maakt. Niet alleen algemeen is het voor mensen met hiv of aids moeilijk om met afwijzing of de angst daarvoor om te gaan. In sommige concrete situaties worden zij daadwerkelijk geconfronteerd met het stigma en de vooroordelen die nog steeds aan hun ziekte kleven. Zelfs medisch personeel reageert vaak afwijzend of met overdreven voorzichtigheid op patiënten met hiv.

Ook op relationeel vlak heeft een infectie met hiv zware consequenties. Het starten van een nieuwe relatie strandt vaak bij de bekendmaking van de hiv-diagnose. Maar ook bestaande relaties komen onder druk te staan. Soms zien mensen met hiv na verloop van tijd zo op tegen die teleurstelling dat zij afzien van nieuwe relaties. Ook de angst iemand te kunnen infecteren, is voor sommigen voldoende om een relatie met iemand die niet seropositief is, uit te sluiten. Zelfs vriendschappen en familiale banden zijn soms niet sterk genoeg om over de hiv-status heen te kunnen stappen.

Iedereen die een actie rond solidariteit of Wereld Aids Dag organiseert kan één of meerdere posters aanvragen bij Sensoa of de Jongeren Advies Centra. De tv-spot met Francesca Vanthielen zal opnieuw te zien zijn, deze maal op TMF, in de wachtzalen van gynaecologen, op Belgacom Zoom en op OUTTV (Belgacom digitaal). Bekijk de tv-spot op Youtube. Meer info vind je verder op www.sensoa.be.

Bron: http://www.gayworld.be/holebi-nieuws/bekende-vlamingen-tegen-vooroordelen-hiv/#more-9488

_Hiv-besmettingen bij homo's opnieuw in stijgende lijn_

Vorig jaar kregen 1.079 mensen in ons land te horen dat ze besmet waren met hiv, het virus dat tot aids kan leiden. Dat zijn drie nieuwe diagnoses per dag. Zo blijkt uit cijfers van het Wetenschappelijk Instituut voor Volksgezondheid die vandaag verspreid worden.

Onrustwekkend is dat het aantal nieuwe diagnoses bij homomannen weer in stijgende lijn zit. "Dat is zo sinds 2001. Jaarlijks stijgt het aantal diagnoses in deze groep met 20 procent", zegt Marleen Zoïle van Sensoa. "Maar in 2007 zagen we een stagnatie en we hoopten dat die zou doorzetten. Dat blijkt niet zo."

"Het gros (van de homo's, nvdr.) is zich erg bewust van de noodzaak van veilig vrijen en doet dat ook. Alleen, hiv komt heel veel voor bij homomannen: we schatten dat 1 op de 20 besmet is. Bij hetero's is dat maar 1 op de 20.000", zegt Marc Sergeant, bij Sensoa verantwoordelijk voor preventie bij homomannen. (belga/adv)
24/11/09 07u20

Bron: http://www.demorgen.be/dm/nl/993/Gezondheid/article/detail/1033042/2009/11/24/Hiv-besmettingen-bij-homo-s-opnieuw-in-stijgende-lijn.dhtml

http://www.google.be

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License