Synthese

Een gen voor homoseksualiteit?

Geert Verschuuren


Dit artikel is de kritische blik van een wetenschapsfilosoof op de toepassing van genenonderzoek in verband met homoseksualiteit.

Je kan in dit artikel als het ware twee grote delen onderscheiden:
in het eerste deel gaat het over het geslacht en genen in het algemeen, in het tweede deel gaat het dan specifiek over homoseksualiteit.

Deel 1

Het artikel begint met de uitleg over de oorsprong van de geslachtelijke voortplanting en waarom deze vorm van voortplanting het gemaakt heeft in de evolutie.
Daarna bespreekt het het ontstaan van de tweedeling tussen enerzijds het mannelijk geslacht en anderzijds het vrouwelijk geslacht als ook de voordelen van deze tweedeling. Dit wordt gevolgd door de invloed van de genen (nature) op de seksespecifieke ontwikkeling van een persoon. De theorie van seksespecifieke ontwikkeling naar aanleiding van genetische factoren wordt verder aangevuld en in vraag gesteld door de theorie van de invloed van omgevingsfactoren (nurture).
Daarna worden enkele methoden besproken om deze erfelijke en milieufactoren te onderzoeken via onder andere adoptie- en tweelingenonderzoeken, de conclusie is echter dat de invloed van milieu en erfelijkheid moeilijk uit elkaar te halen zijn en dat erfelijke factoren vaak overschat worden terwijl milieu factoren vaak onderschat worden.

Deel 2

Hier word de informatie van vorig deel specifiek toegepast op homoseksualiteit, je vind hier de verschillende puntjes van deel 1 terug toegepast op homoseksualiteit.
Er wordt veronderstelt dat homoseksualiteit afkomstig is van een gen via moeders zijde, de schrijver maakt echter duidelijk dat "het gen" zelf nog niet gevonden is enkel de richting zou men al weten. Er wordt geconcludeerd dat er misschien wel een genetische bijlage is bij homoseksualiteit maar dat er geen bewijs is van een genetisch monopolie en dat verder onderzoek nodig is om uitsluitsel te bieden.

Tot slot wordt er nog de ethische kwestie besproken omtrent mogelijk misbruik wanneer men een specifiek gen voor homoseksualiteit zou vinden zoals bijvoorbeeld prenataal screenen.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License