Auteurs

Geef hier je auteur van je artikel:

Beert Lynn


Raes Lynn
Prof. dr. Ruud Peters (°1943) is universitair hoofddocent Arabisch en islamstudies en hoogleraar islamitisch recht. Hij schreef al 13 boeken en 87 artikels. Meestal gaan ze over onderwerpen van het Midden-Oosten. Meer info over R. Peters vind je hier

Aantal titels van artikels

 • "Recente discussies rond de islamitische vastenmaand Rama¬dan," Internationale Spectator, 23(1969), pp. 1813-25
 • "Djihad: War of Aggression or Defense?" In: Akten des VII, Kongresses für Arabistik und Islamwissenschaft (Göttingen, Aug. 1974). Hrsg. von A. Dietrich. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 1976; pp. 282-9
 • De studie van het Midden-Oosten en de islam in Nederland," in: Wij en het Midden-Oosten: Midden-Oosten- en islamstudies in ander perspectief. Nijmegen: MOI-Publicaties, 1978; pp. 1-9
 • "Islam en imperialisme," in: De Arabische uitdaging: Europa oog in oog met een nieuwe realiteit. Red. P. Aarts en B. van Heijningen. Rotterdam: Ordeman, 1982; pp. 86-100

Aantal titels van boeken

 • (With G. J. H. van Gelder) A Bibliography of Dutch Publica¬tions on the Middle East and Islam, 1945-1975. Amsterdam: University of Amsterdam, Institute of Modern Near Eastern Studies, 1976.— 67 pp
 • (With A. H. de Groot, C. A. v. d. Koppel e.a.) Van vreemde herkomst: Achtergronden van Turkse en Marokkaanse landgenoten. Onder redactie van Ruud Peters. Bussum etc.: Het Wereldven¬ster, Standaard Wetenschappelijke Uitgeverij, 1982., 332 pp. 2e herz. dr., Houten: Het Wereldvenster, 1987.— 344 pp.
 • Jihad in Classical and Modern Islam. Princeton: Markus Wiener (Princeton Studies on the Near East), 1996. ix, 204 pp.

Dr S.J. Vellenga is ook professor aan de Universiteit van Amsterdam. Zijn specialiteit is religie en gezondheidszorg, de Islam in Europa als religie en sociale problemen. Hij doet ook veel onderzoeken en schrijft nog altijd boeken over religie en sociale problemen. Meer info over deze man vind je hier

Aantal publicaties

 • The Dutch and British Public debate on Islam. Responses to the Killing of Theo van Gogh and the London Bombings Compared. Journal Islam and Christian Muslim Relations, Vol.19 (4), 447-469
 • Religie en gezondheid. In: M. ter Borg e.a. (red.) Handboek Religie in Nederland. Zoetermeer: Meinema, 400-416
 • Verlangen naar gezondheid. Een religieuze en biomedische genezingspraktijk met elkaar vergeleken. In: M.D.J. van Well (red.) Deus et Machina. De verwevenheid van technologie en religie. Den Haag: STT, 166-173.
 • Hope for Healing. The Mobilization of Interest in Three Types of Religious Healing in the Netherlands since 1850. Social Compass 55(3), 331-351
 • Religion in the Netherlands: trends, impact and debates. In: Bundeszentrale für politische Bildung, Religion in European Societies, pp.8 (Online available: http://www.eurotopics.net/en/magazin/magazin_aktuell/religion/ )
 • Longing for Health. A Practice of Religious Healing and Biomedicine Compared. Journal of Religion and Health, 47, 326-337
 • ‘Huntington’ in Holland. The Public Debate on Muslim Immigrants in the Netherlands. Nordic Journal of Religion and Society (2008), 21 (1), 21-41
 • De islam in de beklaagdenbank. Het integratiedebat in Nederland. Nederlands Theologisch Tijdschrift, 62 (1), 1-23

Reynaert Famke
Paul Borghs staat bekend voor zijn boeken en artikels over homoseksualiteit.
Hier zijn enkele titels van zijn werken:
- "Homoseksualiteit en ouderschap. Actuele stand van zaken", Nieuw juridisch weekblad 2004, 290-302
- "Omgansrechten van de meemoeder", Nieuw juridisch weekblad 2004, 326-336
- "Kinderen in holebi-gezinnen: maatschappelijke en juridische positie", Tijdschrift voor Jeugdrecht en Kinderrechten, 2004, 85-86

Voor dit artikel haalde hij ook veel informatie ingewonnen bij Kind & Gezin (www.kindengezin.be), de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (www.meta.fgov.be) en de Vereniging voor Kind en Adoptiegezin (www.adoptievlaanderen.be)


Rigole Jolien
Kolet Janssen werd in Hasselt geboren op 18 april 1955. Kolet Janssen studeerde godsdienstwetenschappen en filosofie in Leuven en gaf tot 2006 les in het middelbaar onderwijs. Sindsdien is ze fulltime bezig met schrijven en met het geven van lezingen en workshops. Schrijven zat haar van jongs af aan in het bloed: op 12-jarige leeftijd won ze de nationale opstelwedstrijd van het Davidsfonds.

Haar verhalen gaan vaak over gewone kinderen die bijzondere dingen meemaken. Ze schrijft verhalen over avonturen rond vreemde verschijnselen, spannende gezinstoestanden of angstaanjagend grappige thema’s. Ook schrijft ze meer informatieve boeken over geloof en over mensen in de samenleving. Ze spelen zich meestal hier en nu af, maar laten soms een glimp zien van een andere wereld. Kolet Janssen schrijft ook non-fictie voor kinderen: over geloof, verliefdheid,familie, leven en dood. Ze werkt als freelance journaliste voor de tijdschriften van Averbode (Zonnestraal, Zonneland, iD, Samuel, Simon).

Enkele boeken uit haar bibliografie:

 • 2003 Seks, hoe voelt dat? (Davidsfonds/Infodok)
 • 2002 Lekker anders. Verhalen en recepten van op reis (Davidsfonds/Infodok)
 • 2006 Meisjes! (handleiding voor) (Davidsfonds/Infodok)
 • 2006 Jongens! (handleiding voor) (Davidsfonds/Infodok)

bron:
- (http://www.koletjanssen.be/wie-ben-ik/)
- (http://nl.wikipedia.org/wiki/Kolet_Janssen)


Ryon Sarah
Dieter Hendrickx is als klinisch psycholoog werkzaam bij het Centrum Geestelijke Gezondheidszorg Delta te Aarschot en is psychotherapeut in opleiding.
Ninovestraat 36, 9450 Haaltert, België.
Prof.dr. Germain Lietaer is als gewoon hoogleraar verbonden aan de afdeling Psychotherapie en Dieptepsychologie van de Katholieke Universiteit Leuven. Hij verzorgt er onderwijs en opleiding in de cliëntgericht-experiëntiële therapie en doet procesonderzoek in de psychotherapie.

Andere artikels van Germain Lietaer en Dieter Hendrickx:

 • Lietaer, G. ,& Vanneste, K.: Interview integratieve psychotherapie (2005)
 • Lietaer, G., Broeck, N. van, Dekeyser, M., Stroobants, R., & Trijsburg, W.: Doelstellingen en interventies in de vier psychotherapeutische hoofdoriëntaties: Een vergelijkend onderzoek op basis van enquetegegevens van Belgische therapeuten. (2005)
 • Hendrickx, D., & Lietaer, G.: Heteroseksisme en geïnternaliseerd heteroseksisme bij homoseksuele mannen. (2003)
 • Lietaer, Germain: Zestig jaar cliëntgericht-experiëntiële psychotherapie: overzicht van boeken 1940-2000. (2001)

bron:
- http://www.vcgp.nl/mainindex.php?page=01publicaties_artikelen
- http://www.springerlink.com/content/x8684h7282089722/


Sablain Mallory
André Nuytemans is licentiaat in de pedagogische wetenschappen (K.U. Leuven, 1981) en als psychopedagogisch consulent werkzaam bij het vrij PMS-centrum 2 van Torhout. Het artikel is een bewerking dat verscheen in Caleidoscoop(1994)6.

Andere artikels van André Nuytemans:

 • André Nuytemans. Een verpest klasklimaat: over pestkoppen en de kop van jut in de klas. 1993, 5:4, 10. pdf 5,5 MB
 • André Nuytemans. Het linkshandige kind tussen realiteit en mythe. 1990, 2:6, 23. pdf 5 MB
 • André Nuytemans. Wat heet anders zijn? Over adolescentie, homoseksualiteit en hulpverlening. 1994, 6:6, 4. pdf 6,5 MB

Seynaeve Reiline

Paul Borghs schreef dit artikel. Over hem staat er: in 1963 publiceerde hij onder meer Juridische Aspecten van homoseksueel ouderschap, Gent, Mys & Breesch , 1998 en de Antidiscriminatiewet. Handleiding bij de wet ter bestrijding van discriminatie, Leuven, Garant 2003.

Op het internet:
http://towntalk.wordpress.com/2008/01/31/paul-borghs-mikpunt-over-vlaams-belang-in-het-vrije-woord-op-radio-1/ Dit is een blog.

http://www.stichtinggerritkreveld.be/ECMS_CLIENT_SGK/configuration/pages/artikel.php?aid=176&PHPSESSID=1ba2769998a03d10b6e4356199e62827 Dit is een artikel.

Over Paul Borghs zelf, een biografie bijvoorbeeld vind je niet terug op internet.

Wat heeft de auteur nog geschreven:
-de antidiscriminatiewet: handleiding bij de wet ter bestrijding van discriminatie
-Juridische Aspecten van homoseksueel ouderschap.
-een artikel over ‘Europa van de twee snelheden’
-en het gevonden artikel: kinderen in holebi-gezinnen.
-homoseksualiteit en ouderschap
-Vlaanderen gaat voluit voor adoptie
-Paars en groen geeft roze, kroniek van de emancipatie van holebi’s


Jade Seynhaeve
gertHekma.jpg
Gert Hekma (°1951) studeerde antropologie aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Sinds 1984 is hij universitair docent in homo en lesbische studies aan de Universiteit van Amsterdam. Hij schreef onlangs een boek over de homogeschiedenis in Nederland vanaf 1730 tot heden. In dit boek valt te lezen dat pedofilie altijd nauw verbonden is geweest met de homoseksuele zaak.(http://www.martijn.org/info/OK90_1.html)

Enkele literaire werken

Boeken

 • Hekma, G. (1994). "Als ze maar niet provoceren".Discriminatie van homosek¬suelemannen en lesbischevrouwen in de georganiseerde sport . Amsterdam: Het Spinhuis.
 • Hekma, G. (2009). ABC van perversies. Amsterdam: Meulenhoff.
 • Hekma, G. (1994). De klemmen van lust. De ontwikkeling van het plezier sinds de seksuele revolutie. Etnofoor .
 • Hekma, G. (1992). De roze rand van donker Amsterdam. De opkomst van een homoseksuele kroegcultuur, 1930-1970. Amsterdam: Van Gennep.
 • Hekma, G. (1989). Goed verkeerd. Amsterdam : Meulenhoff.
 • Hekma, G. (2004). Homoseksualiteit in Nederland van 1730 tot de moderne tijd. Amsterdam: Meulenhoff.
 • Hekma, G. (1987). Homoseksualiteit, een medische reputatie. De uitdoktering van de homoseksueel in negentiende-eeuws Nederland . Amsterdam: SUA.
 • Hekma, G. (Amsterdam). Honderd jaar homoseksuelen. Documenten over de uitdoktering van homoseksualiteit . Het Spinhuis: 1992.

Geredigeerde bundels

 • Buijs, H. D. (2008). Als ze maar van me afblijven. Amsterdam: University Press.
 • Eder, H. H. (1999). Sexual Cultures in Europe. Vol 1. National Histories en Vol 2. Themes in sexuality Manchester / New York. Manchester: University Press.
 • Gerard, H. (1989). The pursuit of sodomy. Male homosexuality in Renaissance and Enlightement Europe. New York: Haworth.
 • Heerikhuizen, H. K. (1990). Het verlies van de onschuld. Seks in Nederland. Groningen: Wolters-Noordhoff.
 • Hekma, K. v. (1898). Goed verkeerd. De geschiedenis van homoseksuele mannen en lesbische vrouwen in Nederland. Amsterdam: Meulehoff.
 • Hekma, O. S. (1995). Gay Men an the Sexual History of the political Left. New York: The Howorth Press.
 • Hekma, R. (1988). Soete minne en helsche boosheid. Geschiedenis van seksuele voorstellingen in Nederland. Nijmegen: Sun.

(http://home.medewerker.uva.nl/g.hekma/page1.html geraadpleegd op 26 december 2009)


Sinnaeve Angela
Rudolf Steinberger, psycholoog, seksuoloog en psychotherapeut werd in 1960 geboren in Frankfurt am Main en daar vlakbij in een historisch stadje opgegroeid. De sfeer en de waarden van zijn opvoeding waren beïnvloed door het denken en doen van zijn ouders. Als reactie op de Tweede Wereldoorlog waren zijn ouders gedreven in hun inzet voor de gemeenschap en voor een democratischer samenleving. Ze waren blij dat ze met hun kinderen naar de buurlanden konden reizen. Daar heeft hij met de Franse en de Engelse taal kennis gemaakt.
In deze omgeving is langzaam zijn beroepswens gerijpt. In zijn werk wil hij graag bijdragen aan de vorming en ontwikkeling van mensen, en aan een sfeer van ontmoeting en steun. (http://www.living-history.nl/biografie.html)


Soenen Ann-Sophie
De eerste leeslessen staan scherp in haar geheugen gegrift: letters tot woorden aaneengeregen, woorden gerangschikt in zinnen die tezamen verhalen vormen. Later was er ook de andere kant; ze stuurde stukjes naar het kerkblad, zat in de schoolkrantredactie en vertrouwde geheimen toe aan papier. Omdat ze niet wist dat ze haar fascinatie ten gelde kon maken, poogde ze schooljuf, reiziger, student, secretaresse. Daarna boetseerde ze in de hoedanigheid van ondernemer voor klanten tekst na tekst. Eenmaal dat vak in de vingers ging haar taal een eigen leven leiden. Ten lange leste - 2005 - gaf ze er gehoor aan en noemt ze zich schrijver. Soms in opdracht, soms vrijgevochten: Ida Spee

enkele werken geschreven door Ida Spee

verhalen
De tijd zichtbaar
foto's en prozagedichten op locatie, een samenwerking met
Werner Moonen, ISBN 90-9019800-8

jeugdboek
Weg
met tekeningen van Werner Moonen, ISBN 90-810581-1-8 /
978-90-810581-1-7

artikelen
Vondsten van verandering
in ‘De tien stadia naar voetbalverlichting’, ISBN-10 90-810604-1-4 / ISBN-13 978-90-8810604-1-7
Anders of niet / Vakantiekiekjes / Elke dag een flinter
in ‘Mensen Onderweg’, jaargang 108, nummers 3, 6 en 9

bron : http://www.idaspee.nl/site/biografie


Verhaeghe Emmely
Centrum voor Gelijkheid van kansen en voor racisme bestrijding Het Centrum wordt bestuurd door een Raad van Bestuur, die pluralistisch is samengesteld. De raad is samengesteld uit een regeringscommisaris, 21 effectieve leden en 21 plaatsvervangers. Onder de leden zijn er kandidaten voorgedragen uit de federale regering, gemeenschaps- en gewestregeringen. De directie presenteert aan de Raad van Bestuur een strategisch plan en concrete actieplannen. Na het goedkeuren van de plannen waakt de directie over de uitvoering ervan. De directie is ook belast met de organisatie van het teamwerk, het voorbereiden van de standpunten van het Centrum én de interne en externe communicatie
Volgens de wettekst: "Het Centrum heeft als opdracht het bevorderen van de gelijkheid van kansen en het bestrijden van elke vorm van onderscheid, uitsluiting, beperking of voorkeur op grond van: nationaliteit, zogenaamd ras, huidskleur, afkomst of nationale of etnische afstamming; leeftijd, seksuele geaardheid, handicap, geloof of levensbeschouwing, burgerlijke staat, geboorte, vermogen, politieke overtuiging, huidige of toekomstige gezondheidstoestand, een fysieke of genetische eigenschap, en sociale afkomst."

"Het Centrum heeft eveneens tot opdracht te waken over het respect van de grondrechten van de vreemdelingen en de overheid te informeren over de aard en de grootte van de migratiestromen. Het heeft ook tot taak het overleg en de dialoog te ontwikkelen tussen alle overheidsactoren en de private actoren die betrokken zijn bij het opvang- en integratiebeleid van de immigranten. Bovendien heeft het Centrum de opdracht de bestrijding van de mensenhandel (en de mensensmokkel) te stimuleren".
Het werk dat het Centrum doet, evolueert in functie van de actualiteit en de veranderingen in onze samenleving. Zo ontwikkelde het Centrum verschillende werkwijzen en manieren om tussen te komen.

Bron:http://www.diversiteit.be/


Witdouck Dries
Geert Verschuuren(°1946),studeerde biologie en filosofie aan de Rijksuniversiteit van Leiden en Utrecht en promoveerde in de wetenschapsfilosofie aan de Vrije Universiteit te Amsterdam.
Hij was enige tijd docent biologie aan het Aloysiuscollege in Den Haag en gastdocent wetenschapsfilosofie aan Boston College in de VS.
Hij is momenteel directeur van Natuur en techniek in Maastricht (Streven Maart 1994).
Hij schreef nog verscheidene artikels('Aap of Adam','de biologie van de ethiek',…) en in 1994 verscheen er nog een boek 'De uitgeklede mens' van hem (http://www.bronnenwijzer.be/records/vlacc_id:1256411).


Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License