Artikel Verhaeghe Emmely

Emmely verhaeghe samenvatting
Discriminatie van Holebi's

doel?:
Deze biedt informatie over discriminatie op basis van seksuele geaardheid en over de antidiscriminatiewet. Als homo,lesbienne,of bi kan je gebruik maken van de antidiscriminatiewet als je omwille van je geaardheid discriminatie ondervindt. Dit artikel is in de eerste plaats bruikbaar als je slachtoffer voelt van discriminatie. Je kan ze ook gebruiken om je te informeren over je rechten.

Discriminatie en de antidiscriminatiewet:
Wat is de antidiscriminatiewet?:
Deze zijn federale wetten,die dus niet van toepassing zijn op aangelegenheden die onder de bevoegdheid van de gemeenschappen en gewesten vallen. De gemeenschappen en gewesten nemen zelf wetgevende initiatieven om de gelijke behandeling van de burgers te waarborgen in die domeinen waarvoor zij bevoegd zijn. Dit doen ze conform de Europese Richtlijnen over antidiscriminatiewet.
De bij wet beschermde criteria zijn: seksuele geaardheid, leeftijd,handicap,geloof en levensbeschouwing, burgerlijke staat,vermogen,politieke overtuiging, taal,geboorte,fysieke of genetische eigenschap enz…

Transseksualiteit en transgenderisme:
Hiervoor kun je terecht bij het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en mannen. Ze zijn bevoegd voor discriminaties op basis van geslacht.

juridische stappen:
De wet maakt het mogelijk om juridische stappen te ondernemen als je slachtoffer bent. Dit wil zeggen dat je dus naar de burgerlijke rechtbank kan stappen.

Wat is discriminatie?
Er is sprake van discriminatie als iemand op basis van een bepaald beschermd criteria verschillend behandeld wordt, zonder dat hiervoor een gegronde rechtvaardiging bestaat.

wanneer is er een onderscheid gerechtvaardigd?
Als er dus een goede reden is. In de praktijk komt het zelden voor dat een onderscheid op basis van seksuele geaardheid gerechtvaardigd kan worden.

Verschil tussen directe en indirecte discriminatie
Zie verklarende woordenlijst

Wie helpt mij?
Het centrum voor gelijkheid van kansen en voor racisme bestrijding: het centrum is wettelijk verplicht om gelijkheid te bevorderen en discriminatie te bestrijden. Het registreet klachten,helpt slachtoffers van discriminatie,zet informatiecampagnes op en geeft vormingen van diversiteit. Het laat ook studies uitvoeren en formuleert adviezen en aanbevelingen.

Tips bij discriminatie
•Bewijs en info verzamelen is de boodschap: Dit kan gaan over mails, brieven,smsj's of graffiti op je muur. Ook getuigen kunnen nuttig zijn en kunnen je helpen om de discriminatie te bewijzen als dat nodig blijkt. Scheur hatelijke brieven niet kapot als je kwaad bent. Ook boodschappen wissen is niet verstandig.
•Het probleem zo vlug mogelijk erkennen en iemand zoeken met wie je in vertrouwen kan praten.
•Je kan ook vakbond contacteren of je rechtstreeks tot je directie wenden.
•Gebruik de antipestwet: deze legt de nadruk op bemiddeling. Samen een oplossing zoeken door te praten krijgt een voorkeur.
•Vraag de directie dat deze een preventieadviseur aanstelt dat 'Toezicht op het Welzijn op het Werk' inschakelt
•Als je een lichamelijk letsel hebt overgehouden laat deze dan vaststellen door een dokter.
•Wanneer je zelf geen klacht durft in te dienen bij de politie is het soms beter om een goede vriend(in)mee te nemen.
•Bij dit alles: DENK NOOIT DAT DIT JE EIGEN SCHULD IS!
Bronnen en adressen:
Zie auteurs, organisaties

'Een vlaamse game-industrie?Het lijkt contradictie maar ze bestaat. In Vlaanderen werden in 2006 voor 150 miljoen euro aan games verkocht. Met de consoleverkoop erbij gaat het over een jaaromzet van meer dan 200 miljoen euro.'Wydooghe Benedict:' dossier jongeren en gaming'viWTA,Brussel,2008.

[ klik hier voor volledige publicatie]

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License