Artikel Sinnaeve Angela

Het artikel handelt over de integratie van transculturele hulpverlening ten behoeve van mannen uit islamitische landen die moeilijk maar wel mogelijk is. De hulpverlener houdt rekening met de cliënten, ondersteunt en neemt een positieve open houding aan ten opzichte van homoseksualiteit. De hulpverlener zal de cliënten geen westers homoseksuele identiteit opdringen maar met de groeiende individuatie een dergelijke ontwikkeling stimuleren.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License