Artikel Seynhaeve Jade

Mijn artikel zit vol met conclusies uit verschillende onderzoeken rond homoseksualiteit.
Hetero zijn is de vanzelfsprekende categorie is en de homoseksuelen zijn de uitzonderingen die moeten uitvinden wat het is om geen hetero te zijn. Uit onderzoek blijkt dat tolerantie ten opzichte van homoseksualiteit vrij algemeen is, maar bij het zien van kussende homo- en lesboparen neemt de tolerantie snel af.
Volgens dokter Karl Heinrich Ulrichs werd homo gezien als ‘een vrouwelijke ziel in een mannelijk lichaam’. Uit onderzoek kwam naar voren dat de associatie van homo met vrouwelijk met de voortschrijdende homo-emancipatie allerminst is verdwenen. Ze worden vaak geconfronteerd met scheldwoorden: mietje, watje, nicht…
Veel homomannen en lesbische vrouwen doen er dan erg lang over de ontwikkeling van eerste gevoelens en naar de bekentenissen ervan.
Heteroseksualiteit en een daaraan gekoppelde mannelijkheid worden nog steeds als gewenst voorgesteld Er zijn altijd wel jongens die falen en niet aan de normen van mannelijkheid kunnen voldoen, ze zijn onmannelijk, homoseksueel en vormen de geminachte, subalterne en inferieure groep. Homomannen verzetten zich wel duidelijk tegen de attributie van vrouwelijke kenmerken.

Powerpoint: klik hier (via slideshare) of hier (via powerpointsbestand)

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License