Artikel Seynaeve Reiline

Kinderen in holebi- gezinnen.

In belgië kunnen nu ook lesbische vrouwen en homosesuele mannen een kind adopteren. Bij lesbische vrouwen door de techniek van kunstmatige inseminatie. Ook heeft men gezien dat er een grotere vertegenwoordiging is van lesbische vrouwen voor inseminatie dan bij de heterokoppels. Naarmate holebi’s meer zichtbaar worden zullen ze ook sneller aanvaard worden.
Via onderzoeken in België hebben ze gezien dat kinderen die opgroeien in holebi-gezinnen geen enkel verschil tonen met de kinderen uit heteroseksuele gezinnen
In de paarsgroene regering kon geen akkoord komen tot over een regeling voor de afstamming in het huwelijk van personen van hetzelfde geslacht.
Er zijn verschillende manieren hoe kinderen in holebi-gezinnen terecht komen.
Namelijk: kinderen die geboren zijn in een heteroseksueel gezin, kunstmatiginseminatie met een onbekende sperma donor maar ook met een bekende sperma donor, 2 homoseksuele mannen en 2 lesbische vrouwen die er voor kiezen om samen een kind op te voeden , adoptie.
In het Vlaams Gewest werden op het vlak van de successierechten verkrijgingen tussen een stiefouder en een stiefkind, tussen een stiefsamenwoonouder en een stiefsamenwoonkind en tussen een zorgouder en een zorgkind.
Juridisch ouderschap moet niet als bloedverwanten gedefinieerd. Er is een juridische afstammingsregel.
Ouders hebben ook een socialiseringstaak namelijk: het ouderlijk gezag en het
ouderlijk beheer.
Nederland: de inlandse adoptie en de co-ouderschap mogelijk voor samenwonende, geregistreerde of gehuwde partners van het zelfde geslacht.
Denemarken: co-ouderschapadoptie door een geregistreerde partner van hetzelfde geslecht mogelijk gemaakt.
Ijsland: co-ouderschap mogelijk.
Finland:co-ouderschap is mogelijk door beide geregistreerde partners van zelfde geslacht.
Duitsland: kan een geregistreerde partner niet-ouder van hetzelfde geslacht mee bepaalde dagelijkse beslissingen nemen wanneer het ouderlijk gezag over het kind bij één ouder berust.
Groot-Brittannië: adoptie is mogelijk voor personen van hetzelfde geslacht. Steeds meer kinderen worden geboren in lesbische gezinnen. Momenteel laat de Belgische wetgever niet toe dat een afstammingsband gecreëerd wordt tussen een kind en twee echtgenoten of buitenhuwelijkse partners van hetzelfde geslacht.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License