Artikel Sablain Mallory

Adolescenten en homoseksualiteit
Inhoudsopgave
1. Homoseksualiteit bij jongeren: een veelzijdige realiteit?
1.1 Homoseksuele geaardheid
1.2 Homoseksuele identiteit
1.3 Homoseksueel gedrag
2. De psychoseksuele ontwikkeling naar een homo identiteit
2.1 Fase van de vage bewustwording
2.2 Fase van de duidelijke bewustwording
2.3 Van zelf(h)erkenning naar zelfwaardering
2.4 Specifieke ontwikkelingstaken voor homoseksuele jongeren
3. Opvoeden tot relatiebekwaamheid
3.1 Behoefte aan informatie
3.2 Aidspreventie
4. Individueel gesprek
4.1 Grondhouding
4.2 Valkuilen
4.3 Ouders
4.4 Jongerengroepen

Dit artikel legt vooral de klemtoon op de ontwikkelingspsychologie en de begeleiding van jongeren die met een vraag zitten betreffende homoseksualiteit.

1. Homoseksualiteit bij jongeren: een veelzijdige realiteit?
Bij de begeleiding van jongeren is het nuttig dat men volgende begrippen onderscheid:
1.1 Homoseksuele geaardheid
Hieronder verstaan we datgene wat mogelijks in de aanleg aanwezig is. Men deed onderzoeken en formuleert dat homoseksualiteit biologisch bepaald is.

1.2 Homoseksuele identiteit
Niemand wordt met een identiteit geboren. De identiteit wordt steeds opgebouwd doorheen de relaties met andere mensen.

1.3 Homoseksueel gedrag
Hieronder verstaan we het seksuele gedrag tussen personen van hetzelfde geslacht.

2. De psychoseksuele ontwikkeling naar een homo identiteit.
Door het bestuderen van een groot aantal individuele levensgeschiedenissen van mensen die zich homoseksueel noemden, ontwierpen onderzoekers en therapeuten ontwikkelingsmodellen. Binnen die ontwikkelingsmodellen worden diverse ontwikkelingsstadia onderscheiden.
2.1 Fase van de vage bewustwording
De jongere ontdekte in deze fase gevoelens van aantrekking ten aanzien van mensen met hetzelfde geslacht (9 tot 15 jaar) .

2.2 Fase van de duidelijke bewustwording
Men wil zich niet zomaar vereenzelvigen met een groep mensen over wie dikwijls zo minachtend gedacht en gesproken wordt: de “homo’s”.

2.3 Van zelf(h)erkenning naar zelfwaardering
Geleidelijk aan gaat de jongere zichzelf beschouwen als “een homoseksueel”. Het wordt een onderdeel van het zelfbeeld.

2.4 Specifieke ontwikkelingstaken voor homoseksuele jongeren
De belangrijkste, maar ook de moeilijkste ontwikkelingstaak voor de homoseksuele adolescent is het verwerven van een positief zelfbeeld en zelfwaardering.

3. Opvoeden tot relatiebekwaamheid
Tolerantie en respect voor anderen zijn in ieder geval belangrijke waarden in de opvoeding tot relatiebekwaamheid.
3.1 Behoefte aan informatie
Er is een grote behoefte aan goede informatie over homoseksualiteit. Iemand die denkt homoseksueel te zijn, heeft geen schrik, omdat hij weet wat er hem te wachten staat, maar juist omdat hij niet weet wat dat inhoudt (angst voor het onbekende).

3.2 Aidspreventie
Een goede voorlichting kan niet omheen de gevaren van aids. Men zegt wel in het artikel dat aids geen homoziekte is.

4. Individueel gesprek
De wijze waarop homoseksualiteit wordt ter sprake gebracht, bepaalt in grote mate of je als begeleider zal aangesproken worden door jongeren die hieromtrent met een vraag zitten.
4.1 Grondhouding
De begeleider mag in geen geval zelf uitmaken of de jongere al dan niet homoseksueel is.

4.2 Valkuilen
Een valkuil waar begeleiders we eens intrappen, is de”vaderlijke geruststelling”. Geruststelling is een erg slechte manier om de angst of de paniek rond de mogelijke homoseksualiteit te doen luwen.

4.3 Ouders
Moet de jongere het aan zijn ouders vertellen of niet? Ook hier beschikt de begeleider niet over pasklare antwoorden. Het is eigenlijk aan de jongere zelf om dit uit te maken.

4.4 Jongerengroepen
Het contact met andere homoseksuelen is belangrijk voor de uitbouw van een eigen homoseksuele identiteit. Homojongerengroepen hebben hier een belangrijke taak te volbrengen.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License