Artikel Ryon Sarah

Samenvatting

Affirmatieve hulpverlening aan homoseksuele mannen

Dieter Hendrickx en Germain Lietaer


Het artikel handelt over hulpverlening en homoseksualiteit. Het beschrijft de evolutie van hoe de hulpverlening tegen homoseksualiteit aankijkt en ermee omgaat. Er is een trend van homoseksualiteit zien als een deviatie of afwijking van de seksuele norm, naar het aanvaarden van homoseksualiteit als een variatie in de menselijke natuur.
Hulpverleners spelen een belangrijke rol in de bevestiging van die homoseksualiteit en het streven naar acceptatie. De vroeger heersende conversietherapie werkt niet en is onverantwoord.
Toch blijkt dat homoseksuelen vaker therapie nodig hebben dan heteroseksuelen. Dit artikel pleit voor een psychotherapie door een geschoolde hulpverlener die de mensen in deze subpopulatie constructief en onderbouwd kan behandelen.
De basishouding van de hulpverlener moet dan ook steunen op kennis en bewustzijn en hun opleiding moet leiden tot een meerwaarde en een affirmatieve houding, zodat de hulpverlening in de toekomst nog effectiever wordt.


Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License