Artikel Reynaert Famke

Samenvatting artikel: Dossier Adoptie door Paul Borghs
In dit artikel wordt vooral uitgelegd welke soorten adoptie er hier in België bestaan en hoe deze verschillende vormen van adoptie handig zijn voor holebi-koppels die zelf kinderen willen adopteren. Daarnaast wordt ook uitgelegd hoe de koppels een kind kunnen adopteren vanuit het buitenland. Dit wordt natuurlijk wel wat moeilijker omdat niet alle landen voorstander zijn van adoptie bij holebi-koppels.

Nadat dit alles besproken is worden de voorwaarden voor de adoptie besproken. Hierin worden de meest voorkomende vragen beantwoord zoals: vanaf welke leeftijd kan met adopteren? Mogen samenwonenden adopteren? Wie moet toestemmen met adopties?
Dit zijn enkele voorbeelden van vragen die kunnen gesteld worden en die beantwoord worden in het artikel.
Natuurlijk moeten ook de juridische gevolgen besproken worden. Hier gaat het voornamelijk om het kind zelf. Zoals welke naam het kind zal dragen, wie erkend wordt als wettelijke vader of moeder,…

Als laatste wordt de volledige procedure van de adoptie besproken zowel voor binnenlandse als buitenlandse adoptie. Zo is het makkelijker voor holebi’s om te beslissen hoe ze een kind willen adopteren.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License