Artikel Raes Lynn

"Homoseksualiteit in orthodox-religieuze kringen."

R. Peters en S.J. Vellenga

Mijn artikel gaat over homoseksualiteit in de islam en het orthodox-protestantisme. En hoe ze in deze kringen homoseksualiteit aanvaarden. Het gaat vooral over deze religieuze kringen die aanwezig zijn in Nederland.

Zowel in de Islam en in het orthodox-protestantisme blijft homoseksualiteit een groot taboe en is het zelfs strafbaar. Er is wel nog een verschil tussen deze twee kringen. In de islam wordt zowel homo als persoon als het homosekueel geslachtsverkeer afgekeurd en strafbaar (zelf met doodstraf). In het orthodox-protestantisme maken ze een verschil tussen de zondenaar en de zonde. De homo als persoon is niet strafbaar, het is iets waar de persoon zelf tegen moet weerstaan. Maar het homoseksueel geslachtsverkeer is wel een taboe en strafbaar.
De grooste reden waarom het nog altijd een taboe is, is omdat het door hun overtuigingen en hun godsdienst geschriften afgekeurd wordt.

In Nederland wordt homoseksualiteit meer en meer aanvaard, ze verdedigen zelf de homoseksuelen als er verkeerde uitspraken worden gedaan. Toch worden er nog homoseksuelen uitgebuit.
In het artikel wordt ook het wij-zij gevoel aangehaald. Het artikel zegt dat de islam in Nederland veel minder aanvaard wordt en veel meer als allochtoon gezien dan het orthodox-protestantisme. Terwijl het orthodox-protestantisme meer als autochtoon gezien wordt en dus bij het wij-gevoel hoort.

Om meer te weten over dit artikel kan je ofwel het artikel zelf lezen of de powerpoint bekijken

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License